Schenkingen aan kinderen – Column Van ’t Hul

Een belangrijk argument om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen is de besparing van erfbelasting na uw overlijden. Als besparing van erfbelasting de opzet is, is het verstandig om de schenkingen niet zomaar te doen maar hiervoor een schenkingsprogramma op te stellen.

Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, leidt tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen. Daarnaast kan de progressie in het tarief worden bestreden. De aangroei van het geschonken vermogen vindt immers plaats bij de kinderen en is dus niet met erfbelasting belast na uw overlijden.

 

Schenkingen aan uw kinderen in 2011 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.030 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 35 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 24.144. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 50.300 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind.
Let op: Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u daarop in de aangifte schenkbelasting een beroep doen.

 

Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste € 118.708 en van 20% over het meerdere.
Let op: Aangifte schenkbelasting moet in die gevallen vóór 1 maart 2012 gedaan zijn.

Social Media - Budeco - the Business Development Company