Nieuwe vakantiewet vraagt om nieuw beleid.

• Volgens de nieuwe wet, die door de eerste Kamer is aangenomen, zijn werknemers vanaf 1 januari 2012 verplicht om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen zes maanden na het kalenderjaar [...]