Tijdelijke huisvesting bij renovaties woningcorporatie

Mijn Student heeft Nomax Project gevraagd om te helpen bij hun aanbieding voor het inrichten van tijdelijke huisvesting bij renovaties van een grote woningcorporatie in Utrecht. Voor verhuizingen en bij calamiteiten werd MijnStudent al vaker ingeschakeld, maar de corporatie wilde een structurele oplossing voor de lopende en komende renovatieprojecten, waarbij mensen tijdelijk hun huis uit moeten.

Volledige inrichting
Bewoners die tijdelijk hun huis uit moeten, hoeven alleen hun koffer met kleren in te pakken. De tijdelijke woning moet dus volledig ingericht worden, eigenlijk als een soort vakantiehuis, inclusief vloerbedekking, gordijnen, etc. MijnStudent regelt sleutelbeheer, schilderwerk en onderhoud, ook van de tuinen. Voor stoffering en inrichting is de ervaring en expertise van Nomax Project ingeschakeld. Vanaf juli 2014 worden de wisselwoningen ingericht, soms tot meer dan 30 woningen tegelijk.

Snel en flexibel
Om snel en flexibel aan de vraag te kunnen voldoen zijn verschillende partijen ingeschakeld. Rollen vinyl, tapijttegels en gordijnrails liggen op voorraad in Culemborg. De binnendienst beheert en regelt de bestelling en levering met behulp van een complete inventarislijst. Naast inrichting en meubilair omvat die lijst ook spullen voor oa schoonmaak en veiligheid, bijvoorbeeld een brandblusser.

Inmeten en gaan
Zodra Mijn Student een aanvraag van de corporatie krijgt om logeer- of calamiteitenwoningen in te richten, meet Nomax Project de woningen in en zet bestelling en levering in gang. Vaak kan er binnen een week al begonnen worden met werkzaamheden, zodat in enkele weken woningen klaar voor gebruik opgeleverd worden. Al met al een mooi voorbeeld van effectieve samenwerking door meerdere partijen.

Kijk voor foto’s van tijdelijke huisvesting bij renovaties woningcorporatie op Nomax Project.