Bezwaar premiebeschikking WGA van het UWV

Teken bezwaar aan tegen de premiebeschikking WGA van het UWV

De premiebeschikkingen voor de gedifferentieerde WGA-premie van het UWV worden het najaar aan werkgevers verstuurd. Het is raadzaam om kritisch te kijken naar de opbouw van de vastgestelde premie 2012. In de praktijk blijkt dat de belastingdienst (UWV) niet altijd uitgaat van de juiste gegevens. U betaald dan teveel premie.

Waar moet u op letten?

Berekening

De premie 2012 wordt vastgesteld op basis van WAO- en WGA uitkeringen van 2010 van (ex)werknemers.

Grote/kleine werkgever

Wat was uw premieloonsom in 2010? Controleer dit, misschien zat u net onder de grens van ‘grote werkgever’ zijn.

Vangnetters

Vangnetters (o.a. flexwerkers) die eerst onder het vangnet van de ZW vallen en daarna een WGA-uitkering ontvangen mogen niet meegenomen worden bij de berekening van de gedifferentieerde WGA-premie.

Verkeerde werknemer

Het kan voorkomen dat een verkeerde werknemer aan de werkgever wordt toegerekend. Deze moet uit uw berekening worden verwijderd.

 U betaald loon door?

Als u, na 2 jaar ziekte,  het loon toch doorbetaald, moet deze loondoorbetaling in mindering komen op de uitkering. Hierdoor daalt uw premiebeschikking.

U houdt een WGA’er in dienst?

Na het verkrijgen van een WGA-uitkering geldt geen ontslagverbod meer en kan de werkgever de werknemer ontslaan. Maar u kunt ook besluiten de werknemer toch in dienst te houden. U kunt de belastingdienst verzoeken hier rekening mee te houden door de WGA-uitkering niet mee te nemen bij de vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie.

 Overgang van onderneming

Een fusie, splitsing of andere wijziging van uw onderneming na 2010 kan van invloed zijn op de premie WGA per 2012.

Regres

Een ander kan aansprakelijk zijn voor de arbeidsongeschiktheid die heeft geleid tot de WGA-uitkering. Deze kan door de werkgever aansprakelijk gesteld zijn. U kunt de belastingdienst vragen deze werknemer buiten beschouwing te laten.

 Bezwaar

Op deze punten kan de premiebeschikking WGA onjuistheden bevatten, of gebaseerd zijn op verkeerde gegevens. Het kan zinvol zijn dit te onderzoeken.

  • Van de belastingdienst kan een toelichting op de beschikking gevraagd worden (specificatie).
  • U kunt uw bezwaar motiveren door in het bezwaar te omschrijven: ‘op basis van de door u verstrekte informatie zijn wij niet in staat de beschikking te beoordelen op juistheid. Om die reden vraag ik de individuele werknemersoverzichten aan op basis waarvan u uw premievaststelling baseert.’.
  • Het is dan aan U om de namen en dergelijke te onderzoeken en zodoende de premiebeschikking op onjuistheden te controleren.
  • Pas na het indienen van bezwaar zal de belastingdienst nader onderzoek doen.
  • Bezwaar indienen tegen de premiebeschikking WGA is mogelijk tot 6 weken na dagtekening.

(Bron: Joanknecht&VanZelst, FA Rendement)

 

Renée Aben is als zelfstandig personeelsfunctionaris werkzaam voor bedrijven in het MKB en Zorg & Welzijn instellingen. Werkzaamheden die zij verricht zijn het nieuw opzetten van P&O, uitvoeren en aansturen van allround P&O werkzaamheden, interim personeelsfunctionaris of hoofd P&O.

Bedrijven en instellingen die geen eigen afdeling P&O nodig hebben kunnen haar voor een vast aantal dagdelen per maand inhuren voor het behartigen van hun personeelszaken.

 Ga naar de website voor meer artikelen

http://www.aben-personeelszaken.nl/