Samenwerken of tegenwerken?

Concrete doelstellingen helpen om samen te werken

 

In een onderneming werken mensen binnen afdelingen en teams. Ze werken samen in dezelfde richting, aan hetzelfde doel. Tenminste …, daar gaan we vanuit. Maar is dat wel zo? Waar werken jullie samen naartoe? Hebben jullie allemaal hetzelfde doel?

                                      
‘Het is toch meer werk dan ik dacht’

 

Concrete doelen, beter samenwerken

Als jouw team of afdeling concrete doelstellingen heeft, dan weet iedereen waar jullie bijvoorbeeld volgend jaar willen staan. Dan kunnen jullie heldere afspraken maken en makkelijk de prioriteiten vaststellen, die daarbij horen. Dan gaat ieder teamlid dezelfde kant op. Dat maakt de weg naar het doel efficiënter en korter en komt de samenwerking binnen het team ten goede.

 

Tip: check gezamenlijke teamdoelstellingen

Check regelmatig in je team of iedereen weet wat het gezamenlijke doel is: ‘waartoe zijn wij als team op aard?’ Formuleer die doelstellingen concreet en zorg dat ze uitdagend zijn. Zet vervolgens samen de weg ernaartoe uit en stel prioriteiten om de doelstellingen te bereiken. Dit bevordert de samenwerking en versterkt het team.

 

Vind je het lastig om in jullie team  de doelstellingen met elkaar te bespreken? Vraag Drielink Coaching om een workshop hierover  te begeleiden. Dit zal de samenwerking verbeteren.

 

Tip: Doe de Quickscan

Concrete doelstellingen & strategieën, het is een van de veertien aspecten die het functioneren van een team beïnvloeden. Wil je weten wat die andere aspecten zijn en hoe jouw team functioneert? Vul de QuickScan in.