MVO en HRM, alles draait om evenwicht.

Wat zijn de voordelen van MVO?
• U verhoogt uw arbeidsproductiviteit
• U verkleint uw ondernemersrisico
• Het biedt u marktkansen
• U bent een aantrekkelijke werkgever.

“Op alle mogelijke manieren een goede werkgever zijn.” Dat zijn de consequenties van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het personeelsbeleid van een werkgever.
Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat je de duurzaamheid bewaakt van People, Planet en Profit. Iets is duurzaam als je niet meer van een bron gebruikt, dan er vernieuwd wordt. Oftewel, je bron mag niet opdrogen.

“Een opgebrande werknemer is een opgedroogde kennisbron. En wie ontslag neemt, neemt alle investeringen die zijn gedaan in zijn ontwikkeling met zich mee.”

Er zullen altijd conflicten zijn tussen werkgever en werknemer. Soms moeten werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar, dit gaat gepaard met verlies van energie, productie en vertrouwen. Het is de kunst dit in een win-win situatie te keren. Aan het eind van zo’n proces zie ik partijen liever afscheid nemen met respect voor elkaar, een relatie die nog in balans is. Voor de achterblijvers in het bedrijf levert een uit de hand gelopen conflict niets op, integendeel.

Stelling: Mensen ondergaan in hun loopbaan tussen aanstelling en ontslag het nodige wat effect heeft op hun energiebronnen. Het management en leidinggevenden zijn (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit, de positieve en negatieve effecten van dat proces.

Bedrijfsethiek is ‘in’
Bedrijfsethiek kan worden beschouwd als een praktische filosofie die zoekt naar wat
waardevol is en streeft naar bewuste afweging van waarden die aan de bedrijfsvoering
ten grondslag liggen.
In de bedrijfsethiek gaat het om het nadenken over het gedrag van managers en
medewerkers in organisaties en het gedrag van organisaties zelf als belangrijke
maatschappelijke actoren. Dit individuele en collectieve gedrag wordt in de
bedrijfsethiek beschouwd vanuit het gezichtspunt van kernwaarden, van wat wel en niet moreel verantwoord wordt geacht, van fatsoen en onfatsoen.

Vitaliteit
Op de arbeidsmarkt is slimheid geboden, want talentvolle jonge werknemers krijgen met de toenemende vergrijzing de werkgevers voor het uitkiezen. MVO wordt daarbij steeds belangrijker. Niemand wil werken voor een ‘foute’ of ‘groengewassen’ organisatie. Dus: duurzame werkgever, duurzame werknemers. Dat gaat verder dan arbo alleen.
Vitaliteit is het sleutelwoord. Want waarom zou je volstaan met het niet ziek maken van je werknemers, als je ze ook gezonder kunt maken? Met een paar eenvoudige ingrepen in je organisatie kun je al een boel bereiken. Er zijn meestal subsidiemaatregelen of belastingvoordelen voorhanden. Bijvoorbeeld voor een fietsplan, waarmee je werknemers ook nog eens groener forensen. Coaching trajecten, waardoor werknemers meer weerbaar worden. Op managementniveau is stimulering van coachend leiderschap van belang evenals terugkoppeling over gedrag van leidinggevenden. Goed (voorbeeld) gedrag doet namelijk goed volgen. Bij medewerkers gaat het vooral om het creëren van bewustwording van hun gedrag en de effecten daarvan.
‘Vitaliteit’ kan een zeer belangrijk criterium worden bij de toekomstige beoordeling van medewerkers. Het is een criterium dat meer facetten van het persoonlijk functioneren (energie, dynamiek, zingeving, richting, communicatie, competentie, flexibiliteit, leefstijl/welbevinden) meeweegt dan tot nu toe het geval was.

Minstens zo belangrijk is dat oudere medewerkers straks tot hun 67ste op een gezonde manier productief blijven voor hun werkgever. Kennis overdracht aan jongere werknemers hoort hierbij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt tekort gedaan door het een ‘trend’ te noemen. In alle lagen van de cultuur wordt verstandig omgaan met elkaar en met de wereld een morele verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor HRM: je moet bewust investeren in de ontwikkeling, vitaliteit en loyaliteit van personeel. Zodoende delen MVO en HRM dezelfde uitgangspunten en vragen: hoe kun je personeel werven, verbeteren en vasthouden? MVO draait om evenwicht.

Maar hoe wordt je met je bedrijf een maatschappelijk verantwoord ondernemer?
“Het gaat erom als management geloofwaardig te zijn.” Om van medewerkers het respect en vertrouwen te krijgen, moet de basis goed geregeld zijn. Daarnaast zijn balans tussen werk en privé, goede afstemming van taken en bevoegdheden en passende opleiding voorwaarden voor het krijgen of houden van tevreden werknemers. Om als werkgever een ‘rolmodel’ te kunnen zijn, is het belangrijk dat het management ook kan worden aangesproken op zijn geloofwaardigheid, wat toegankelijke, effectieve communicatie vereist. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. MVO begint dus dichtbij huis. “Je moet eerst intern de zaken op orde hebben.’

(Bron : Jitse Talsma, Personeelslog. Janneke van Bakel, DHV. Olaf Fisscher en Albertus Laan, Het organiseren van morele competentie. Arthur Lubbers, PW Intermediair. HighQ)

 

Renée Aben is als zelfstandig personeelsfunctionaris werkzaam voor bedrijven in het MKB en Zorg & Welzijn instellingen. Werkzaamheden die zij verricht zijn het nieuw opzetten van P&O, uitvoeren en aansturen van allround P&O werkzaamheden, interim personeelsfunctionaris of hoofd P&O. Bedrijven en instellingen die geen eigen afdeling P&O nodig hebben kunnen haar voor een vast aantal dagdelen per maand inhuren voor het behartigen van hun personeelszaken.

 Ga naar de website voor meer artikelen

http://www.aben-personeelszaken.nl/